Producten vergelijken
  1. Verwijder dit artikel
Voeg meer producten toe om te kunnen vergelijken Vergelijken
Geen producten geselecteerd.

Haag & Tuin

Haag & Tuin

Hagen of Heggen – Heesters of Struiken

Een haag past bij elke tuin. Er omheen, als levende markering van de erfgrens, maar ook erin, om structuur te geven aan grote of kleine vlakken andere beplanting, als windvanger of als verrassingselement omdat achter de heg weer net een ander element aan de tuin is toegevoegd. Een authentiek doolhof is zelfs een tuin die uitsluitend uit hagen bestaat! Overleg wel vooraf met uw buren voordat u een haag als erfafscheiding gaat gebruiken. Bent u het samen eens, leg dan de onderhoudsafspraken samen vast. Het is 't mooist als de haag op de rand van de erfafscheiding kan worden geplant. Binnen groene muren is het goed tuinieren!

De toepassing van hagen is eeuwenoud. Aanvankelijk dienden haagplanten als bescherming van de groenten- of kruidentuin bij boerderijen, kastelen en kloosters, maar later werden ze vooral als sierelement gebruikt in tuinen van kastelen en buitenplaatsen. Haagplanten horen bij onze cultuur. Overal in Europa vinden we oude, mooi geknipte heggen. ’n Mooie haag geeft uw tuin dan ook een tijdloze uitstraling.  Aan sierwaarde hebben haagplanten nog niets verloren. De kunst van het snoeien van figuren, “vormsnoeien”, wordt nog altijd gekoesterd. Haagplanten kunnen echte kunststukjes worden. Ze geven uw tuin zeker een bijzondere aanblik. Hagen zien er in elk seizoen mooi uit en de keuze aan geschikte planten is groot. Vooral groenblijvende heesters en coniferen komen in aanmerking voor een plekje in uw tuin.

Hagen of Heggen – Heesters of Struiken online kopen

De begrippen haag of heg worden door elkaar gebruikt. Met beide worden beplantingen van dicht bij elkaar staande struiken of heesters bedoeld. Meestal bestaat een heg uit struiken van slechts één soort, maar u kunt ook een groene afscheiding maken zoals de natuur dit zou doen door combinaties aan te planten. Deze combinatiehagen worden steeds populairder, al is daar meer ruimte voor nodig. Natuurlijke heggen kunnen uit allerlei soorten heesters en combinaties ervan bestaan. Van oudsher bestaan natuurlijke hagen op het platteland uit onder meer Meidoorn, Sleedoorn, Zuurbes, Hondsroos, Haagbeuk, Vlier, Kornoelje, Wilg en Kardinaalsmuts. In of rond uw tuin of erf kunt u kiezen uit bladhoudende of bladverliezende struiken voor uw aan te leggen landschapshaag.

Haagplant berberis bestellen

Groenblijvend, onderhoud en hoogte

Het formaat van een haag kan heel erg verschillen. Van een strakke, formele, dichte, geschoren haag van pakweg een halve meter breed en ruim een meter hoog, tot een ‘natuurlijke’ haag, die wel tot vijf meter breed en tien meter hoogte kan doorgroeien. Door systematisch onderhoud ontstaat een strakke haag. Hoe vaker per jaar u snoeit, des te dichter wordt uw heg. Als u kiest voor een formele vorm, moet u dat snoeien consequent zorgvuldig herhalen, anders groeit de heg de breedte in. Als uw heg problemen gaat veroorzaken, moet hij worden afgezet: een grote beurt krijgen. Dan moet men rekening houden met degene die hem regelmatig gaat snoeien. Anderhalve meter hoogte aanhouden is dan een goed gemiddelde.

Groenblijvend, onderhoud en hoogte

Haagplanten: vele kleuren, vele smaken

Het is een kwestie van persoonlijke smaak of u een haag plant, waarvan de planten volwassen worden in vele tinten groen, of dat u kiest voor planten die juist een bont geheel vormen. Dat geldt ook voor de blad- en snoeivormen. Moet het een kijkspel worden van meerdere strakke lijnen, of mag het een afwisselender bossig geheel worden, alsof de natuur het zelf heeft geschapen? Er zijn vele mogelijkheden, vooral bij een natuurlijke haag. Maar van meet af aan, reeds bij de planning en aankoop moet u daarmee rekening houden. Het is logisch om een start te maken met bijvoorbeeld de louter snelle, degelijke Liguster. Maar om die na enige jaren om te toveren tot een wilde, bonte haag is minder makkelijk. Bezint eer ge begint…

Haagplanten: vele kleuren, vele smaken

Haagplanten uitkiezen

Maar het gemak dient de mens. U kunt bestellingen plaatsen waarbij u vooraf al een mix maakt van goed bij elkaar passende planten, bladkleur, bloeitijd, groeisnelheid, hoogte en grondsoort en die elkaar later niet in de weg staan. Rekening houdend met uw persoonlijke wensen. Vraag uw plantenleverancier of hovenier een duidelijk beplantingsplan, met coderingen die zijn gekoppeld aan uw keuze planten. Zo ontstaat een natuurlijke, al dan niet bloeiende haag, die is gebaseerd op een beproefde situatie. Succes verzekerd. U kunt ook zelf aan de slag gaan door van uw toekomstige ‘wilde’ haag een op zichzelf staande hobby te maken, door te combineren met vaste planten en bomen. Vergeet echter nooit dat een haag bestaat uit krachtige, houtige struiken die naar gelang hun leeftijd weerspannig kunnen worden. En dus bij langdurige verwaarlozing een heel bos kunnen maken.

Keuzes in onderhoud haagplanten

Keuzes in onderhoud

Onderhoudsachterstand en de daaruit voortvloeiende overlast door woekering zal indertijd voor boeren een motief zijn geweest om heggen in de natuur op te ruimen. Onderhoud blijft een essentieel aspect voor elk type haag. De wijze en intensiteit van onderhoud is afhankelijk van het doel van de haag. In een privé-omgeving zoals een tuin, moet u dus vooraf die doelen stellen. Koopt u bamboe omdat u van een exotische uitstraling houdt, vergeet dan niet dat er veel woekerende soorten bestaan, die al heel snel uw geplande afscheiding met de buurman, tot een ondoordringbaar oerwoud kunnen maken. Zo zijn er ook struiken, die pas na enkele jaren vele meters verderop gaan schieten en een compleet ondergronds wortelgestel hebben aangemaakt.

Fauna en Flora

Fauna en Flora

Een landschappelijke, natuurlijke haag biedt een zee aan zaden en vruchten. En het is duidelijk dat er een rijk insectenleven te vinden is. Zo kan men de aanwezigheid van vlinders zelfs zelf vooruit plannen omdat dit sterk afhankelijk is van de gekozen plantpopulatie. De sleedoornpage heet niet voor niets zo. De gehakkelde aurelia trek je aan met hop. Je moet het maar weten. Het bonte zandoogje leeft als rups op grassen, maar wordt vaak later als fladderaar in de rust en bescherming van tuinhagen gespot.

Het allergrootste feest dat die beestjes en vruchtjes leveren, is toch de verscheidenheid aan vogels, die het met zich meebrengt. Lijster, heggenmus, geelgors, kneuter, putter en groenling voelen zich hier als een vis in het water…. En het gaat nog verder wat fauna betreft, want daar waar hagen en heggen in nieuw ontstane woonwijken of industriegebieden zijn aangeplant en een aaneengesloten netwerk vormen, zijn ze voor de egel, muizen en marterachtigen als wezel, das en hermelijn van belang als natuurlijke verbindingswegen tussen hun leefgebieden.

Afscheiding of decoratie haagplanten

Afscheiding of decoratie

Hagen waren in vroeger dagen functioneel. Als perceelsscheiding, om vee tegen te houden, als leverancier van brandhout of windvanger Ze stonden veel vrijer in de natuur opgesteld, waardoor ze eigenlijk van niemand waren. Dat had uiteindelijk zijn weerslag op het onderhoud. En zonder onderhoud is een haag uiteindelijk als zodanig ten dode opgeschreven. Het onderhoud van landschapshagen is te duur geworden. En mensen verenigen om het vrijwillig te doen is ook niet meer zo makkelijk. We hebben het allemaal te druk tegenwoordig! In de middeleeuwen mochten de lijfeigenen en kleine boeren zelfs geen hagen aanplanten. Dat was aan de rijke landheren. Daarom maakten die kleine boeren afscheidingen van paaltjes, staken en oud hout doorvlochten met twijgen en snoeihout: dode hagen. Zie hier het ontstaan van de moderne schutting.

Ons woord ‘tuin' is afkomstig uit het Oudgermaans. Oorspronkelijk betekent het “hek” of “omheining” (het Duitse “Zaun” betekent nog steeds “schutting”). Hiervan is ook het woord omtuining afgeleid, wat een horizontaal vlechtwerk is van buigzame takken van wilg en soms els of populier. Een omtuining heeft dezelfde functie als een haag of een laag hegje: bescherming bieden aan het stukje grond tegen loslopende dieren. Later is het begrip van de omheining overgegaan op het stukje grond zelf. Zo ontstond ons woord “tuin”. In sommige streken bestaat nog wel het dialectwoord “tuun”, waarmee dan een heg of een wal wordt bedoeld. Tunen of omtuiningen zijn nog steeds heel bruikbaar. Ze nemen weinig plaats in en zijn ‘natuurlijk'. Zo is de cirkel mooi rond. Nu hebben we tuinen met een schutting òf toch een levende decoratieve haag eromheen.

Een keuze maken: heesters die bij u passen